Zespół

dr n. med., lek. stom. Ayman Wajdi

Specjalista Periodontologii​

Absolwent Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kliniczny staż podyplomowy odbył w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej w Krakowie.

W latach 2002-2005 kształcił się zawodowo w ramach specjalizacji z periodontologii w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej w Krakowie. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na podstawie rozprawy doktorskiej, do której badania prowadził w Katedrze Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej i Klinice Dermatologii UJCM. W latach 2000-2002 pracował w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2002-2005 pracował jako asystent w Centralnym Ambulatorium Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie.

Od 2002 roku prowadzi w Krakowie Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny Adentica, gdzie leczy pacjentów z kraju i z zagranicy. Szczególnie pasjonuje się implantologią i chirurgią periodontologiczną. Podczas dotychczasowej pracy wszczepił ponad 1000 implantów wraz z rekonstrukcją implantoprotetyczyną. Ukończył szereg szkoleń praktycznych w wiodących ośrodkach w Polsce i za granicą m. in. w Niemczech, Włoszech i Hiszpanii.  Nadrzędnym celem jaki sobie stawia jest zapewnienie wysokiej jakości leczenia, zgodnie z najnowszymi trendami w stomatologii światowej. W Gabinecie zapewnia kompleksową opiekę stomatologiczną. Stawia na profilaktykę i całościowe spojrzenie na zdrowie oraz jego związek z trybem życia.

Uczestniczył w licznych zagranicznych i krajowych konferencjach, kursach praktycznych i szkoleniach doskonalących z zakresu periodontologii, implantologii oraz stomatologii ogólnej.

Od 1999 jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego oraz German Society of Oral Implantology (DGOI) i International Team for Implantology (ITI) . Pracuje z pacjentami w języku polskim, angielskim i arabskim.

W Gabinecie Adentica prowadzi specjalistyczne konsultacje oraz leczenie periodontologiczne, Implantologiczne, chirurgiczne, protetyczne, endodontyczne, i z zakresu stomatologii estetycznej.

Dyplomowana Higienistka Stomatologiczna​

.

Dyplomowana asystentka stomatologiczna