Zespół

dr n. med., lek. stom. Ayman Wajdi

Specjalista Periodontologii​

W Gabinecie Adentica prowadzi specjalistyczne konsultacje oraz leczenie periodontologiczne,
implantologiczne, chirurgiczne, protetyczne, endodontyczne i z zakresu stomatologii estetycznej.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w
Krakowie. Kliniczny staż podyplomowy odbył w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej w
Krakowie.

W latach 2002-2005 kształcił się zawodowo w ramach specjalizacji z periodontologii w
Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej w Krakowie.
Stopień doktora nauk medycznych uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na
podstawie rozprawy doktorskiej, do której badania prowadził w Katedrze Periodontologii i
Klinicznej Patologii Jamy Ustnej i Klinice Dermatologii UJCM. W latach 2000-2002 pracował w
Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach
2002-2005 pracował jako asystent w Centralnym Ambulatorium Uniwersyteckiej Kliniki
Stomatologicznej w Krakowie.

Od 2002 roku prowadzi w Krakowie Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny Adentica, gdzie
leczy pacjentów z kraju i z zagranicy. Szczególnie pasjonuje się implantologią i chirurgią
periodontologiczną. Podczas dotychczasowej pracy wszczepił ponad 1000 implantów wraz z
rekonstrukcją implantoprotetyczyną. Ukończył szereg szkoleń praktycznych w wiodących
ośrodkach w Polsce i za granicą m. in. w Niemczech, Włoszech i Hiszpanii.  Nadrzędnym celem
jaki sobie stawia jest zapewnienie wysokiej jakości leczenia, zgodnie z najnowszymi trendami w
stomatologii światowej. W Gabinecie zapewnia kompleksową opiekę stomatologiczną. Stawia na
profilaktykę i całościowe spojrzenie na zdrowie oraz jego związek z trybem życia.

Uczestniczył w licznych zagranicznych i krajowych konferencjach, kursach praktycznych i
szkoleniach doskonalących z zakresu periodontologii, implantologii oraz stomatologii ogólnej.

Od 1999 jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Polskiego Stowarzyszenia
Implantologicznego oraz German Society of Oral Implantology (DGOI) i International Team for
Implantology (ITI) . Pracuje z pacjentami w języku polskim, angielskim i arabskim.

Dyplomowana Higienistka Stomatologiczna​

.

Dyplomowana asystentka stomatologiczna

Współpraca

dr n. med. Eliza Sobuta - Wajdi

SpecjalistKa ZDROWIA PUBLICZNEGO, CERTYFIKOWANY LIFE COACH EMCC, PSYCHOTERAPEUTKA, TERAPEUTKA TRADYCYJNEJ MEDYCYNY CHIŃSKIEJ

Dla naszych Pacjentów prowadzi specjalistyczne konsultacje z zakresu radzenia sobie z ostrym i przewlekłym stresem oraz dentofobią. Wspiera w dbaniu o swoje zdrowie i emocje oraz radzeniu sobie z bólem i lękiem z wykorzystaniem zweryfikowanych naukowo metod holistycznych tj.: mindfulness, hipnoza kliniczna, aromaterapia kliniczna, akupresura, refleksologia. Przyjmuje stacjonarnie oraz on-line

Absolwentka studiów magisterskich w Collegium Medicum UJ, Studium Doktoranckiego na Wydziale Lekarskim CM UJ oraz Studium Kształcenia Podyplomowego CM UJ. Ukończyła całościowe szkolenie w zawodzie Psychoterapeuty w 4-letnim Studium Psychoterapii Integratywnej oraz liczne szkolenia z psychoterapii. 

Odbyła staże zawodowe m.in.: psychoterapeutyczny w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej, psychiatryczny w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie oraz w szpitalnych oddziałach somatycznych (m.in. kardiologia, intensywna terapia, toksykologia, choroby wewnętrzne). Uzyskała rekomendację oraz certyfikat psychoterapeuty PTPI.

Zainteresowania związane z medycyną naturalną pogłębiała w Studium Edukacji Ekologicznej na kierunku Terapie Naturalne oraz International Academy of Reflexology and Meridian Therapy. Uzyskała Dyplom Refleksologa oraz Dyplom Naturopaty. Od wielu lat uczestniczy w szkoleniach dla Terapeutów TMC w Instytucie Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia. 

Szkoliła się również w pracy coachingowej: wellness, health, diet coachingu oraz ukończyła szkolenie life coachingu akredytowane przez EMCC. Od 2006 roku prowadzi w Krakowie Centrum Promocji Zdrowia Almedica.

Należy do Towarzystw Naukowych: Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej, Polskiej Federacji Psychoterapii, Polskiego Towarzystwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej oraz European Mentoring & Coaching Council.

Więcej informacji:

http://www.szkoladobrostanu.pl