Zespół

dr n. med., lek. stom. Ayman Wajdi

Specjalista Periodontologii​

W Gabinecie Adentica prowadzi specjalistyczne konsultacje oraz leczenie periodontologiczne,
implantologiczne, chirurgiczne, protetyczne, endodontyczne i z zakresu stomatologii estetycznej.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w
Krakowie. Kliniczny staż podyplomowy odbył w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej w
Krakowie.

W latach 2002-2005 kształcił się zawodowo w ramach specjalizacji z periodontologii w
Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej w Krakowie.
Stopień doktora nauk medycznych uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na
podstawie rozprawy doktorskiej, do której badania prowadził w Katedrze Periodontologii i
Klinicznej Patologii Jamy Ustnej i Klinice Dermatologii UJCM. W latach 2000-2002 pracował w
Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach
2002-2005 pracował jako asystent w Centralnym Ambulatorium Uniwersyteckiej Kliniki
Stomatologicznej w Krakowie.

Od 2002 roku prowadzi w Krakowie Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny Adentica, gdzie
leczy pacjentów z kraju i z zagranicy. Szczególnie pasjonuje się implantologią i chirurgią
periodontologiczną. Podczas dotychczasowej pracy wszczepił ponad 1000 implantów wraz z
rekonstrukcją implantoprotetyczyną. Ukończył szereg szkoleń praktycznych w wiodących
ośrodkach w Polsce i za granicą m. in. w Niemczech, Włoszech i Hiszpanii.  Nadrzędnym celem
jaki sobie stawia jest zapewnienie wysokiej jakości leczenia, zgodnie z najnowszymi trendami w
stomatologii światowej. W Gabinecie zapewnia kompleksową opiekę stomatologiczną. Stawia na
profilaktykę i całościowe spojrzenie na zdrowie oraz jego związek z trybem życia.

Uczestniczył w licznych zagranicznych i krajowych konferencjach, kursach praktycznych i
szkoleniach doskonalących z zakresu periodontologii, implantologii oraz stomatologii ogólnej.

Od 1999 jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Polskiego Stowarzyszenia
Implantologicznego oraz German Society of Oral Implantology (DGOI) i International Team for
Implantology (ITI) . Pracuje z pacjentami w języku polskim, angielskim i arabskim.

Dyplomowana Higienistka Stomatologiczna​

.

Dyplomowana asystentka stomatologiczna

Współpraca

dr n. med. Eliza Sobuta - Wajdi

psychoterapeutka, CERTYFIKOWANa LIFE & health COACH EMCC, trenerka safe&sound protocole, TERAPEUTKA TRADYCYJNEJ MEDYCYNY CHIŃSKIEJ oraz SPECJALISTKA ZDROWIA PUBLICZNEGO

Dla naszych Pacjentów prowadzi specjalistyczne konsultacje z zakresu radzenia sobie z lękiem, ostrym i przewlekłym stresem oraz dentofobią. Wspiera w dbaniu o swoje zdrowie i emocje oraz radzeniu sobie z bólem i lękiem z wykorzystaniem zweryfikowanych naukowo metod holistycznych. 

Pracuje stacjonarnie oraz on-line w oparciu o najnowszą wiedzę z obszaru neurobiologii, Teorii Poliwagalnej oraz terapie holistyczne tj.: mindfulness, aromaterapia kliniczna, akupresura, refleksologia. Wykładowczyni oraz opiekun merytoryczny na Studiach Podyplomowych na kierunku: „Terapie Holistyczne w profilaktyce stresu i wspieraniu zdrowia” na Akademii Górnośląskiej w Katowicach. 

Prowadzi szkolenia dla kobiet z budowania relacji ze swoim ciałem, radzenia sobie z lękiem, stresem oraz budowania odporności psychicznej oraz dla personelu medycznego z profilaktyki wypalenia zawodowego.

Absolwentka studiów magisterskich w Collegium Medicum UJ, Studium Doktoranckiego na Wydziale Lekarskim CM UJ oraz Studium Kształcenia Podyplomowego CM UJ. Ukończyła całościowe szkolenie w zawodzie Psychoterapeuty w 4-letnim Studium Psychoterapii Integratywnej oraz liczne szkolenia z psychoterapii, health oraz life coachingu akredytowane przez EMCC.

Szkolenia z neurobiologii bezpieczeństwa ukończyła w Instytucie Poliwagalnym prof. S. Porgesa w USA. Ukończyła studia podyplomowe z aromaterapii oraz uzyskała dyplom Refleksologa i dyplom Naturopaty. Od wielu lat uczestniczy w szkoleniach dla terapeutów TMC w Instytucie Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia. Należy do Towarzystw Naukowych: Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej, Polskiego Towarzystwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej oraz European Mentoring & Coaching Council.

Od 2006 roku prowadzi w Krakowie Centrum Promocji Zdrowia Almedica oraz Szkołę Dobrostanu dla Kobiet.

Więcej informacji: http://www.elizawajdi.pl